Pengenalan

LATAR BELAKANG:

Pusat Anak PERMATA Negara Putrajaya mula beroperasi pada 1 Mac 2010. Pendaftaran anak juga dibuat pada hari yang sama.
Bangunan ini mula dibina pada 1 Jun 2009 dan siap dibina pada 31 Januari 2010. Perbadanan Putrajaya merupakan pemaju yang bertanggungjawab dalam urusan pembangunan dan segala kos pembinaan bangunan adalah di bawah tanggungan Jabatan Perdana Menteri.
Keseluruhan kawasan pusat meliputi 0.8 ekar dan keluasan bangunan bersamaan dengan 495 meter persegi.
Di sini terdapat 41 orang kanak-kanak, 5 orang Pendidik dan 3 orang Pembantu Pengurusan Murid.Bangunan PAPN Putrajaya semasa ia masih dalam pembinaan.Inilah bangunan PAPN Putrajaya... Selamat Datang :)